Durata proiectului

25.02.2016 – 31.12.2026

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea turismului în cadrul
stațiunii Amara, prin îmbunatățirea infrastructurii specifice activităților de agrement, tratament și de relaxare existente la nivelul stațiunii

Grupul țintă care va beneficia de rezultatele proiectului este reprezentat de
următoarele instituții și grupuri de persoane:

Beneficiari direcți

UAT Oraș Amara
Turiștii stațiunii balneoclimatice Amara
Populația Orașului Amara

Beneficiari indirecți:

Populația Orașului Amara
Mediul de afaceri
Mediul înconjurător
Bugetul de stat