Obiective specifice

Obiective specifice ale proiectului:

Obiectivul specific 1.

Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement și relaxare, prin
amenajarea Plajei Zorilor, într-o perioada de 34 luni de la semnarea contractului de
finanțare.
Pentru atingerea obiectivului specific au fost identificate urmatoarele masuri:
Măsura 1: Amenajarea complexului balnear Plaja Zorilor prin realizarea de:
• zonă de joacă pentru copii, dotată cu echipamente de joacă
• zonă echipamente sportive pentru persoane cu dizabilități
• teren de sport pe nisip
• spații de odihnă și recreere, dotate cu mobilier adecvat
• amenajarea de spații verzi cu plante decorative
• amenajarea de alei de promenadă și acces de tip deck
• realizarea unui sistem de iluminat ambiental
• realizarea unui sistem de irigații
• amplasare de dușuri în aer liber
• realizarea de împrejmuiri, atât pentru siguranță cât și pentru delimitarea vizuală a unor
zone

• amplasarea de coșuri de gunoi pentru colectare selectivă
Măsura 2 – Amenajarea de puncte de coborâre în apă prin amplasarea unor pontoane
flotante de lemn ancorate de mal și semnalizarea perimentrului de îmbăiere prin
amplasarea de balize și foișoare pentru operațiuni de salvare.

Obiectivul specific 2. 

Valorificarea resurselor turistice naturale specifice stațiunii
prin dezvoltarea infrastructurii de tratament într-o perioadă de 34 de luni de la semnarea
contractului de finanțare. Pentru atingerea obiectivului specific au fost identificate
următoarele măsuri:
Masura 1 – Realizarea de bazine pentru depozitarea nămolului în vederea utilizării
acestuia în scop terapeutic de către turiștii Plajei Zorilor.

Obiectivul specific 3.

Promovarea infrastructurii ce face obiectul investiției către
grupul țintă timp de 8 luni, în vederea menținerii turiștilor actuali și atragerea unor noi
turiști în cadrul stațiunii Amara.